แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ความจริงเสมือน (virtual reality - VR)

ความจริงเสมือน (virtual reality - VR)

          คำนี้ถูกกำหนดขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ โดยไมรอน ครูเกอร์ (Myron Krueger) ให้หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับฮาร์ดแวร์พิเศษ ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหม ...

ประเภทความพิการ

ประเภทความพิการ

          ในการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางการศึกษานั้น  จำเป็นจะต้องกำหนดประเภทของเด็กเหล่านี้พร้อมทั้งให้คำนิยามเด็กแต่ละประเภท  เพื ...

ไม้ดอกหอมของไทย

ไม้ดอกหอมของไทย

           คำว่า "หอม" นั้น หมายถึง การรับรู้ของประสาทสัมผัสที่เรียกว่า ฆานประสาท เมื่อมีสารบางอย่างที่ให้กลิ่นกระจายอยู่ในอากาศ แล้วรับรู้ว่า ...