แสดง 1 - 10 จาก 15 รายการ

การออกเสียงประชามติ

การออกเสียงประชามติ

          การออกเสียงประชามติ หมายถึง กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่...

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ

ข้อเปรียบเทียบ เปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) พุทธศักราช ๒๕๕๐  กับ ๒๕๔๐ ...

ข้อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

     ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายต่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น ถือเป็นสิ่งปกติในสังคมที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เนื...

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

          กกต. จะมีอำนาจหน้าที่อยู่ ๓ ประการ ที่ครอบคลุมทั้ง ด้านบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ          ...

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย (Indonesia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุ...

พระราชดำรัส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา-2537

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2537

พระราชดำรัส พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ที่  4 ธันวาคม...

สหภาพยุโรป-(European-Union--EU)

สหภาพยุโรป (European Union -EU)

ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง     ประเทศในทวีปยุโรป 25 ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก  เนเธอ...