แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

TOEFL(การสอบโทเฟล)

TOEFL(การสอบโทเฟล)

     การสอบ TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) คือ การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ โดยที่จะจัดกา...