แสดง 1 - 10 จาก 566 รายการ

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

อยากเรียน ซ่อมคอมพิวเตอร์ครับ ไม่ทราบมีวิธการเรียน ยังไงบ้างครับ...

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

          โดยหลักการแล้ว การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษาอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการสอน...

การพัฒนาซอฟต์แวร์

การพัฒนาซอฟต์แวร์

          คอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์สำหรับเราก็ต่อเมื่อมีซอฟต์แวร์ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์เปรียบเสมือนคนที่ไม่มีวิญญาณ ดังนั้...

การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม

การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม

          ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น  นอกจากจะใช้คอมพิวเตอร์ทำบัญชีต่างๆ เช่น  บัญชีเงินเดือน บัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้แล้ว ก็อาจจะใช้คอมพิวเตอ...

ผลกระทบทางด้านแรงงาน

ผลกระทบทางด้านแรงงาน

          ผลกระทบทางด้านแรงงานนั้นจะมีต่อประเทศในระยะยาว คือ           ลักษณะงานของผู้บริหารระดั...

-บุคลากรด้านซอฟต์แวร์

บุคลากรด้านซอฟต์แวร์

          การวิเคราะห์ของแบรี บีม (Barry Boehm: 1988) จากประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ มากว่า ๒๐ ปี พบว่า คุณภาพของบุคลากรที่พัฒนาซอฟต์แ...