แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

--ใบเงิน

ใบเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Graptophyllum pictum (L.) Griff.cv.Tricolor ชื่อวงศ์: ACANTHACEAE ชื่อสามัญ: Caricature Pl...

ธรณีสาร

ธรณีสาร

          ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus Pulcher Wall ex Muell Arg. ...

ประวัติของลิเก

ประวัติของลิเก

          ลิเก มีพัฒนาการที่สลับซับซ้อน อย่างไรก็ดี ประวัติของลิเกแบ่งออกได้เป็น ๖ ยุคหลัก คือ ลิเกสวดแขก ลิเกออกภาษา ลิเกทรงเครื่อง ลิเกลูกบท ลิเกเพชร และ...

สะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อ

สะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อ

          คนไทยเรานั้นเชื่อถือเรื่องโชคลางและบาปกรรมกันมาเป็นเวลานานมาแล้ว ส่วนหนึ่งเชื่อกันว่าเมื่อเรามีเคราะห์หรือทุกข์ร้อนต่างๆ นาๆ วิธีหนึ่งที่จะช่ว...

ทำบุญอายุ-

ทำบุญอายุ

          พิธีทำบุญอายุ นั้น จัดขึ้นเพื่อความต้องการความสุขสวัสดี มีอายุยืนยาวเจริญวัฒนาต่อไปในภายภาคหน้า ส่วนใหญ่หากเป็นการทำบุญวันครบ...

พระพยอม-กัลยาโณ

พระพยอม กัลยาโณ

          พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ) นามเดิม พยอม จั่นเพชร...

มโนราห์

มโนราห์

        มโนราห์ เรียกสั้นๆ ว่า โนรา เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ โดยเฉพ...