แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

          โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ หรือ ที่ชาวจีนทั่วไปรู้จักกันในนาม “เทียนฮั้วอุยอี้” สร้างขึ้นเมื่อปี พ...

--ใบเงิน

ใบเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Graptophyllum pictum (L.) Griff.cv.Tricolor ชื่อวงศ์: ACANTHACEAE ชื่อสามัญ: Caricature ...

ธรณีสาร

ธรณีสาร

          ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus Pulcher Wall ex Muell Arg. ...

ประวัติของลิเก

ประวัติของลิเก

          ลิเก มีพัฒนาการที่สลับซับซ้อน อย่างไรก็ดี ประวัติของลิเกแบ่งออกได้เป็น ๖ ยุคหลัก คือ ลิเกสวดแขก ลิเกออกภาษา ลิเกทรงเครื่อง ลิเกลูกบท ลิเกเพชร และ...

สะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อ

สะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อ

          คนไทยเรานั้นเชื่อถือเรื่องโชคลางและบาปกรรมกันมาเป็นเวลานานมาแล้ว ส่วนหนึ่งเชื่อกันว่าเมื่อเรามีเคราะห์หรือทุกข์ร้อนต่างๆ นาๆ วิธีหนึ่งที่จะช่ว...

พระพยอม-กัลยาโณ

พระพยอม กัลยาโณ

          พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ) นามเดิม พยอม จั่นเพชร...

ต้นไม้มงคล

ต้นไม้มงคล

     ไม้มงคล  หมายถึง  ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน  และเอาเคล็ดจากชื่อในการเรียกขานหรือมีผู้ทัก  ให้เสีย...