แสดง 1 - 10 จาก 56 รายการ

การป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม

การป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม

          น้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เนื่องจากฝนที่ตกในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมีปริมาณมาก  และตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดน้ำไหลบ่าเ ...

วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม

วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม

          วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมมีอยู่หลายวิธี    โดยแต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมกับสภาพท้องที่   ความสามารถในการป้องกันหรือบร ...

สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วม

สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วม

          สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วม    ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ  แต่ในบางท้องที่  การกระท ...

การเกิดน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร และแนวพระราชดำริในการแก้ไข

การเกิดน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร และแนวพระราชดำริในการแก้ไข

          กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายแม่น้ำเจ้าพระยา  ไม่ไกลจากปากอ่าวไทยเท่าใดนัก    ดังนั้น   ระดับน้ำในแม ...