แสดง 1 - 10 จาก 39 รายการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

          กกต. จะมีอำนาจหน้าที่อยู่ ๓ ประการ ที่ครอบคลุมทั้ง ด้านบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ          ...

สหรัฐอเมริกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ

สหรัฐอเมริกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ

     4 มีนาคม พ.ศ. 2332 สหรัฐอเมริกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ โดย 2 ใน 3 ของมลรัฐทั้งหมดได้ให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซ...

จอมพลถนอม-กิตติขจร-ก่อการปฏิวัติรัฐประหารตนเอง

จอมพลถนอม กิตติขจร ก่อการปฏิวัติรัฐประหารตนเอง

     17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร ก่อการปฏิวัติรัฐประหารตนเอง จัดตั้งรัฐบาลคณะปฏิวัติขึ้นปกครองประเทศ จนกระทั่งมีการป...

ยาวาหะราล-เนห์รู-นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย-ถึงแก่อสัญกรรม

ยาวาหะราล เนห์รู นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย ถึงแก่อสัญกรรม

     ยาวาหะราล เนห์รู (Jawaharlal Nehru) นายกรัฐมนตรีคนแรกและรัฐบุรุษของอินเดีย ถึงแก่อสัญกรรม เนห์รูเกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ...

วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน

วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน

     8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 วันก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "สมาคมอาเซียน"...

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

          ตามหลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อำนาจการปกครองบ้านเมืองได้จำแนกออกเป็น ๓ ส่วนคือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และ...

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติสำนักงานศาลยุติธรรม           นับจากวันที่ 20 สิงหาคม 2543 ศาลยุติธรรมที่เคยสังกัดอยู่กับกระทรวงยุติธรรมมากว่า 108ปี ได้แย...