แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

ข้าวหนัก---ข้าวเบา--ต่างกันอย่างไร

ข้าวหนัก - ข้าวเบา ต่างกันอย่างไร

ข้าวนาปีกับข้าวนาปรังแตกต่างกันอย่างไร nbsp นอกจากนั้นดิฉันยังสงสัยว่า nbsp ข้าวหนัก nbsp กับ nbsp ข้าวเบา nbsp เป็นอย่างไร ทอบุญ กรุงเทพฯ ...

ในหลวง-พระราชินี-ทรงเกี่ยวข้าวทุ่งมะขามหย่องปี-39

ในหลวง พระราชินี ทรงเกี่ยวข้าวทุ่งมะขามหย่องปี 39

      โดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด...

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในชนบท

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในชนบท

          ในสมัยเดิมที่คนในชนบทเกือบทั้งหมดต้องพึ่งธรรมชาติ กล่าวคือ การประกอบอาชีพทางการเกษตรต่างก็ต้องพึ่งน้ำฝนที่ตกตามฤดูกาลเหมือนกัน ในสมัยนั้นความแตกต...

เขตชนบทก้าวหน้า

เขตชนบทก้าวหน้า

          เมื่อชนบทได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ชนบทบางแห่งก็เจริญขึ้นมาก บางแห่งก็เจริญขึ้นเล็กน้อย หรือบางแห่งก็ยังคงสภาพ...

ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการตลาดสินค้าเกษตร

ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการตลาดสินค้าเกษตร

          ระบบการตลาดสินค้าเกษตรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เหตุผลสำคัญก็คือความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทำให้การผลิตเปลี่ยนไปด้วยนอกจากนี้สินค้าบางชนิดต้อ...

การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

          พันธุ์ข้าวที่ดีจะให้ผลิตผลสูงและมีคุณภาพดีกว่าพันธุ์ข้าวที่ไม่ดี และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า พันธุ์ข้าวที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเก...

พระราชดำรัส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา-2540

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2540

พระราชดำรัส พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2540...