แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การดูแลรักษาต้นข้าว นาข้าว

การดูแลรักษาต้นข้าว นาข้าว

          ในระหว่างการเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่การหยอดเมล็ดเพื่อปลูกข้าวไร่  การหว่านเมล็ดเพื่อให้ได้ต้นกล้า  การปักดำเพื่อให้ได้รวงข้าว และกา ...

วัชพืชในนาข้าว

วัชพืชในนาข้าว

          หมายถึง   พืชอื่นทุกชนิดที่เกิดขึ้นในนาที่ได้ปลูกข้าวไว้   มีวัชพืชหลายชนิดในนาที่ปลูกข้าวในประเทศไทย   นาบางแห่งมี ...