แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

การดูแลรักษาต้นข้าว-นาข้าว

การดูแลรักษาต้นข้าว นาข้าว

          ในระหว่างการเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่การหยอดเมล็ดเพื่อปลูกข้าวไร่  การหว่านเมล็ดเพื่อให้ได้ต้นกล้า  การปักดำเพื่อให้ได้รวงข้าว และกา...

วัชพืชในนาข้าว

วัชพืชในนาข้าว

          หมายถึง   พืชอื่นทุกชนิดที่เกิดขึ้นในนาที่ได้ปลูกข้าวไว้   มีวัชพืชหลายชนิดในนาที่ปลูกข้าวในประเทศไทย   นาบางแห่งมี...

วิธีการปลูกข้าว

วิธีการปลูกข้าว

          การทำนา  หมายถึง  การปลูกข้าว  การปลูกข้าวในประเทศไท...

อุทยานแห่งชาติแหลมสน-----

อุทยานแห่งชาติแหลมสน

          อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป...