แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

 การแพร่พันธุ์ของแมลง

การแพร่พันธุ์ของแมลง

          แมลงส่วนใหญ่แพร่พันธุ์โดยการวางไข่ ไข่ เหล่านั้นได้รับการผสมจากเชื้ออสุจิของตัวผู้ ที่ตัวผู้จะผสมกับตัวเมียก่อนวางไข่ มีแมลงเป็นส่วนน้อยที่วาง ...

ธนาคาร

ธนาคาร

          ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แม้ว่าหน่วยงานนี้จะมีหน่วยงานที่แยกย่อยออกไป ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

          เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบพระนักษัตร คือ  ๖๐  พรรษา  ...

โรงพิมพ์ในเมืองไทย

โรงพิมพ์ในเมืองไทย

          หมอบรัดเลย์ได้ตั้งโรงพิมพ์มิชชันนารีขึ้นในเมืองไทยในปี พ.ศ. ๒๓๗๙ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหาร ขณะย ...

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน

          ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน คือ จารึกสรรพวิชาอันบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์อันสืบเนื่องมาแต่อยุธยา ได้จารลงบนแผ่นศิลารายรอบวัดพระเชต ...