แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

กระบวนพยุหยาตราชลมารค

กระบวนพยุหยาตราชลมารค

          กระบวนพยุหยาตราชลมารค หมายถึง ริ้ว กระบวนเรือพระราชพิธี ที่จัดขึ้นสำหรับพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ ...

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในสมัยอยุธยา

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในสมัยอยุธยา

          การจัดกระบวนเรือพระราชพิธีตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมานั้น  มักจะเป็นกระบวนพยุหยาตราชลมารคในการบำเพ็ญพระราชกุศลกรานกฐิน หรือถวายผ้าพระกฐินเ ...

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลที่ ๗

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลที่ ๗

          การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีวิธีการจัดกระบวนเป็น ๒ กระบวน  เรียกว่า "กระบวนพยุหยาตรา (ใหญ่) ...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

          นาฏศิลป์ เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเรา ความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ ...

พระราชพิธีทรงพระผนวช  พุทธศักราช  ๒๔๙๙

พระราชพิธีทรงพระผนวช พุทธศักราช ๒๔๙๙

          พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล  พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก  ตามประเพณีนิยมของชา ...

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม

          ศาสนาอิสลาม  เกิดในประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก   ผู้ที่ได้รับศาสนาอิสลาม  คือ&nb ...

ความเป็นมาของเรือพระราชพิธี

ความเป็นมาของเรือพระราชพิธี

          บรรดาเรือหลวงที่มีไว้ใช้ในราชการนั้น ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีพอแก่ราชการ เช่น การเดินทางติดต่อส่งข่าวสาร การใช้เป็นพาหนะทางน้ำเพื่อเดินทา ...