แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

วันอัฏฐมีบูชา-

วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ   ความหมาย    เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแ...

วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา

          วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เนื่องด้วยอัฏฐมีคือ วันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ...

อัฏฐมีบูชา

อัฏฐมีบูชา

          วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เนื่องด้วยอัฏฐมีคือ วันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ...