แสดง 1 - 10 จาก 5683 รายการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

           ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลาง เป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ เพราะเป็นธนาคารกลางของประเทศ&nb...

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น-จำกัด-จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

     2 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ธนาคารของชาวอังกฤษ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง เป็น...

พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

           กิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศแถบยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้น ...

ธนาคาร

ธนาคาร

          ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่อำนวยประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในเกือบทุกด้าน ธนาคารเป็นแหล่งรวบรวมเงินออมจากประชาชนทั่วไปให้อยู่ในที่ปลอดภั...

เอาเงินไปฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้หรือไม่

เอาเงินไปฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้หรือไม่

            ไม่ได้ เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยมิได้ทำหน้าที่รับฝากเงินจากประชาชนดังเช่นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปในฐานะที่เป็นธนาคารกลางของประเทศ ธนาคาร...

วันเกิดอาจารย์ป๋วย-อึ๊งภากรณ์-อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

วันเกิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

     9 มีนาคม 2459 วันเกิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2459-2542) บุคคลที่ซื่อสัตย์พอที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นซื่อสัตย์ตามได้ สมัยดำรงตำ...

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้-เริ่มนำบัตรธนาคาร-ออกใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ เริ่มนำบัตรธนาคาร ออกใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

     21 พฤษภาคม พ.ศ. 2432 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ (ปัจจุบันคือ HSBC) ซึ่งเป็นธนาคารต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินการในประเทศไทย เริ่มนำ "บัตรธนาคาร"...