แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การชักลากไม้ด้วยช้างและสัตว์อื่นๆ

การชักลากไม้ด้วยช้างและสัตว์อื่นๆ

         เนื่องจากช้างเป็นสัตว์พื้นบ้านของประเทศไทยและมีอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับช้างเป็นสัตว์ที่ขึ้นเขาได้ดีและนำมาฝึกใช้งานได้ง่ายดังนั้นช้างส่ว ...

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

         ทศพิธราชธรรมเป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก เพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครองโดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหาก ...

พระมหากษัตริย์นักดนตรี

พระมหากษัตริย์นักดนตรี

         มีเรื่องเล่ากันมาว่านักดนตรีเอกของโลกได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีว่าหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ก็จะต ...