แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การชักลากไม้ด้วยช้างและสัตว์อื่นๆ

การชักลากไม้ด้วยช้างและสัตว์อื่นๆ

          เนื่องจากช้างเป็นสัตว์พื้นบ้านของประเทศไทยและมีอยู่เป็นจำนวนมาก  ประกอบกับช้างเป็นสัตว์ที่ขึ้นเขาได้ดีและนำมาฝึกใช้งานได้ง่าย ดังนั้นช้างส่ว ...

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

          ทศพิธราชธรรม เป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก เพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครองโดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหาก ...

พระมหากษัตริย์นักดนตรี

พระมหากษัตริย์นักดนตรี

          มีเรื่องเล่ากันมาว่า นักดนตรีเอกของโลกได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีว่าหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ก็จะต ...