แสดง 1 - 10 จาก 224 รายการ

การชักลากไม้ด้วยช้างและสัตว์อื่นๆ

การชักลากไม้ด้วยช้างและสัตว์อื่นๆ

         เนื่องจากช้างเป็นสัตว์พื้นบ้านของประเทศไทยและมีอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับช้างเป็นสัตว์ที่ขึ้นเขาได้ดีและนำมาฝึกใช้งานได้ง่ายดังนั้นช้างส่ว ...

การเจ็บท้องคลอดและการคลอด

การเจ็บท้องคลอดและการคลอด

         เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพื่อขับเด็กรก และน้ำคร่ำ ออกจากโพรงมดลูกมาสู่ภายนอกเมื่อครบกำหนดโดยต่อมใต้สมองกลีบหลังจะหลั่งฮอร์โ ...

การเลี้ยงและการดูแลแม่หมูระหว่างการอุ้มท้อง

การเลี้ยงและการดูแลแม่หมูระหว่างการอุ้มท้อง

         หมูตัวเมียที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์หรือผสมไม่ได้ผลจะกลับเป็นสัดอีกระหว่างทุกๆ๑๘-๒๔วันหรือโดยเฉลี่ยประมาณ๒๑วันแต่ถ้าผสมได้ผลก็จะไม่กลับเป็น ...

การหมุนรอบตัวเองของทรงกลมท้องฟ้า

การหมุนรอบตัวเองของทรงกลมท้องฟ้า

         สมมุติว่านักบินอวกาศผู้หนึ่งเดินทางออกไปลอยอยู่นิ่งๆในที่ซึ่งห่างจากโลกดวงจันทร์ดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ใดๆเมื่อเขามองไปโดยรอบนั้นอวกาศอันกว้าง ...

สัญญาณจากกระจกสะท้อนแสง

สัญญาณจากกระจกสะท้อนแสง

         การใช้แสงไฟเป็นสัญญาณส่งข่าวได้มีมานานกว่า ๒,๐๐๐ปีแล้วชาวกรีกโบราณรู้จักใช้คบเพลิงส่งข่าวสารโดยส่งสัญญาณแทนตัวอักษรทีละตัวๆในสมัย ...

พรรณไม้ดอกหอมของท้องถิ่นไทย

พรรณไม้ดอกหอมของท้องถิ่นไทย

         พรรณไม้ดอกหอมที่พบขึ้นในประเทศไทยและประเทศต่างๆในเอเชียเขตร้อนที่เคยมีรายงานไว้ก่อนแล้วจากข้อมูลเพิ่มเติมเป็นบางส่วนดังนี้ ...