แสดง 1 - 10 จาก 71 รายการ

-เนื้อทุเรียนมีจุดขาว-

เนื้อทุเรียนมีจุดขาว

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp เนื้อทุเรียนมีจุดขาว พบว่าในเนื้อทุเรียน มีจุดสีขาว เป็นจุดประ กระจาย บนเนื้อทุนเรียนอยากทราบสาเหตุ และมีวิธีป้องกันอย่างไร ...

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย-:-ทุเรียน

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : ทุเรียน

          ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดในภาคตะวันออก และภาคใต้ เนื่องจากสภาพที่เหมาะสมในการปลูกทุเรียน คือ มีความชื้นในอากาศสูง การออกดอกของทุเร...

ใครยกย่องให้กุหลาบเป็นราชินีแห่งดอกไม้

ใครยกย่องให้กุหลาบเป็นราชินีแห่งดอกไม้

ldquo ซองคำถาม rdquo เคยตอบเรื่องทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้ ldquo ให้แล้ว ขอบคุณมาก คราวนี้ขอถามอีกว่า ใครเป็นคนบอกว่า กุหลาบเป็นราชินีแห่งดอกไม้ Durian-Lover กรุงเทพฯ ...

ลักษณะเด่น-ลักษณะด้อย-และลักษณะแปรปรวนของทุเรียนพันธุ์การค้า

ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย และลักษณะแปรปรวนของทุเรียนพันธุ์การค้า

          ในอดีตมีการปลูกทุเรียนพันธุ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ตามความนิยมของเกษตรกรแต่ละราย แต่เนื่องจากสภาวะที่ไม่แน่นอนของราคาผลิตผล และความนิยมของตลาด ทำให้เ...

หลักเกณฑ์การสังเกตความแก่ของผลทุเรียน

หลักเกณฑ์การสังเกตความแก่ของผลทุเรียน

          ๑. สังเกตก้านผล ก้านผลจะแข็งและมีสีเข้มขึ้น เมื่อลูบจะรู้สึกสากมือ เมื่อจับก้านผลแล้วแกว่งผลทุเรียน จะรู้สึกว่าก้านผลทุเรียนม...