แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

 ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

          ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ องค์การอนามัยโลก ได้มีการประชุมคณะกรรมการใหญ่และกำหนดนโยบายที่แน่ชัดว่า ภายใน ๒๐ ปี ข้างหน้า ประชาชนทุกคนในโลก โดยเฉพาะในประเทศด้อยพ ...

อุบัติเหตุจราจร

อุบัติเหตุจราจร

          ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ เป็นสถิติที่น่าวิตกมาก ทุกๆวันจะมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึง ...

ประวัติของหน่วยแขนขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติของหน่วยแขนขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

          ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๐ ได้มีการส่งหน่วยทหารหาญของชาติ มีชื่อว่า "จงอางศึก" ไปรบในสมรภูมิเวียดนาม ผู้บาดเจ็บจากภารกิจนี้ได้ถูกส่งกลับมา ...

ดำน้ำ

ดำน้ำ

          ไม่มีบันทึกว่า การดำน้ำเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่ และใครเป็นนักดำน้ำคนแรก เชื่อว่านักดำน้ำสมัยแรกเริ่มนั้น ดำน้ำได้นาน ๑-๒ นาทีหรือมากกว่า และลงล ...

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

          ความพิการแต่กำเนิด หมายถึงความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เป็นภาวะที่พบมาตั้งแต่สมัยโบราณนับพันๆ ปี แม้แต่ในสมัยยุคหิน คน ...

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

          ในระยะกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา  การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเป็นผลทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของม ...

โครงการพระดาบส

โครงการพระดาบส

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริว่า ขณะนี้ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริงและมีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญห ...