แสดง 1 - 10 จาก 27 รายการ

ลูกจ้างทุพพลภาพ

ลูกจ้างทุพพลภาพ

ถ้าลูกจ้างทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหาย จะได้อะไรจากกองทุนเงินทดแทน ...

เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานแล้วจะยังมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันส

เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานแล้วจะยังมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมต่อไปอีกหรือไม่

          เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานจะยังคงได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมต่อไปอีก 6 เดือน นับจากวันที่ลาออกจากงาน โดยจะได้รับความคุ้มครองต่อ 4 กรณี ...

นับเดือนที่คลอดบุตร

นับเดือนที่คลอดบุตร

          นับเดือนที่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนย้อนขึ้นไป 15 เดือน ต้องมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 7 เดือน กรณีผู้ประกันตนใช้สิทธิหลังจากสิ้นสภาพความเป็น...

อุบัติเหตุจราจร

อุบัติเหตุจราจร

          ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ เป็นสถิติที่น่าวิตกมาก ทุกๆวันจะมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึง...

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทย

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทย

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทยในปัจจุบัน อาศัยความตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดให้ชายไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหาร และยังเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย ขั้นตอนการเกณฑ์ทหารเริ่มต้...

ประวัติของหน่วยแขนขาเทียม-และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน--โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติของหน่วยแขนขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

          ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๐ ได้มีการส่งหน่วยทหารหาญของชาติ มีชื่อว่า "จงอางศึก" ไปรบในสมรภูมิเวียดนาม ผู้บาดเจ็บจากภารกิจนี้ได้ถูกส่งกลับมา...

ประกันสังคม

ประกันสังคม

   บรรดาคนทำงานกินเงินเดือน กว่า 9 ล้านคนทั่วประเทศ ล้วนต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม 5% ของเงินเดือน เพื่อแลกกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งมีอยู่หลายประการ...

เรื่องที่ควรรู้-ก่อนสอบใบขับขี่

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบใบขับขี่

         ก่อนที่จะเริ่มต้นพูดถึงเรื่องการสอบนั้นสิ่งที่สำคัญ คือคุณต้องรู้ว่าคุณจะสามารถขับขี่รถยนต์ได้แล้วหรือไม่ โดยดูจากคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ ต้อ...