แสดง 1 - 10 จาก 44 รายการ

คนที่นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ไปใช้ในทางทุจริต

คนที่นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ไปใช้ในทางทุจริต

ถ้ามีบุคคลนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card ไปใช้ในทางที่มิชอบหรือทุจริต บุคคลนั้นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ...

นายรักเกียรติ-สุขธนะ-ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส

นายรักเกียรติ สุขธนะ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

     15 กันยายน 2541 นายรักเกียรติ สุขธนะ ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากต้องการยุติข่าว...

ธรณี-ฤทธีธรรมรงค์

ธรณี ฤทธีธรรมรงค์

ธรณี ฤทธีธรรมรงค์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 12 สังกัดอิสระ นโยบาย : "การเมืองแนวใหม่ หมั่นร่วมตรวจสอบ ผู้ลอบทุจริต ...

นางเบนาซีร์-บุตโต-ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่-2-ของประเทศปากีสถ

นางเบนาซีร์ บุตโต ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของประเทศปากีสถาน

     16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 นางเบนาซีร์ บุตโต (Benazir Bhutto) ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของประเทศปาก...

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

          การบริหารราชการแผ่นดินนั้น มิใช่ว่าจะดำเนินการอย่างใดก็ได้ หากแต่จะต้องบริหารไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรต่างๆ...

สุนัย-มโนมัยอุดม

สุนัย มโนมัยอุดม

          นายสุนัย มโนมัยอุดม เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2491 ปัจจุบันอายุ 59 ปี        &nb...

ธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล

ระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)          หลักธรรมาภิบาล หม...