แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

ถ่านไฟฉาย

ถ่านไฟฉาย

     ถ่านไฟฉายเป็นอีกแหล่งพลังงานที่น่าสนใจ และอยากจะเอาข้อมูลมานำเสนอ มีใครเคยสงสัยใหมครับว่า ในชีวิตประจำวันเราต้องเจอ ต้องสัมผัสถ่านไฟฉาย ถึงปัจจุบันจะมีพลัง...

ถ่ายไฟฉาย

ถ่ายไฟฉาย

     ถ่านไฟฉายเป็นอีกแหล่งพลังงานที่น่าสนใจ และอยากจะเอาข้อมูลมานำเสนอ มีใครเคยสงสัยใหมครับว่า ในชีวิตประจำวันเราต้องเจอ ต้องสัมผัสถ่านไฟฉาย ถึงปัจจุบันจะมีพลัง...

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

          เมื่อแสงตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดกระแสและแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ ปกติผลึกฐานที่ใช้มักเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี ดังน...

การบำบัดของเสียที่เป็นอันตราย

การบำบัดของเสียที่เป็นอันตราย

          การบำบัดของเสียที่เป็นอันตราย   หมายถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพหรือทางเคมีของของเสียหรือสารพิษที่เจือปนอยู่ในของเสีย เช่น ลดปริมาต...

แมงกานีส-(Manganese)

แมงกานีส (Manganese)

          แมงกานีสเป็นโลหะชนิดหนึ่งมีสีขาว แข็งและเปราะ ในธรรมชาติมักพบอยู่ในรูปของออกไซด์ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ คือ ไพโรลูไซต์ (MnO2)...

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์

       พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ นิวเคลียร์ เป็นคำคุณศัพท์ของคำว่า นิวเคลียส ซึ่งเป็นแก่นกลางของอะตอมธาตุ ซึ่งประกอบด้...

ธาตุตะกั่ว

ธาตุตะกั่ว

      ตะกั่ว (อังกฤษ: Lead) เป็นธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 82 และสัญลักษณ์คือ Pb (ละติน: Plumbum) ตะกั่วเป็นธาตุโลหะ เนื้ออ่อนนุ่มส...

การถวายเทียนพรรษา

การถวายเทียนพรรษา

      การถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ...

การป้องกันอันตรายจากแผ่นดินไหว

การป้องกันอันตรายจากแผ่นดินไหว

การป้องกันอันตรายจากอาคารพังทลาย           แผ่นดินไหวเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้ อันตรายสำคัญจากแผ่นดินไหวได้แก่ อา...