แสดง 1 - 10 จาก 2713 รายการ

กระถินเทพา

กระถินเทพา

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Acacia mangium Wild. ชื่อวงศ์: MIMOSACEAE ชื่อสามัญ:  Kra thin saba ...

กระถิน

กระถิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit ชื่อวงศ์: MIMOSACEAE ชื่อสามัญ:  Lead Tree, ...

พืชอาหารสัตว์

พืชอาหารสัตว์

          พืชอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ           ๑. พืชในวงศ์หญ้า มีทั้งพ...

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

          โรคที่สำคัญ ได้แก่  โรคไหม้  โรคถอดฝักดาบ  โรคใบจุดสีน้ำตาล  โรคดอกกระถินโรคไหม้ (blast disease) ...

พืชอาหารสัตว์ในกลุ่มไม้ยืนต้น

พืชอาหารสัตว์ในกลุ่มไม้ยืนต้น

          พันธุ์ไม้ยืนต้นมีข้อดีสำหรับการใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ คือ พืชกลุ่มนี้มีอายุใช้การได้นาน สามารถตัดใบมาเป็นอาหารสัตว์ได้เกือบตลอดปี เพราะทน...

ผักผลไม้บำรุงโลหิต

ผักผลไม้บำรุงโลหิต

          ผักและผลไม้ที่มีธาตุเหล็กมากในการช่วยบำรุงโลหิต ได้แก่ ถั่วฝักยาว ผักกูด ยอดกระถิน และเห็ดฝาง เป็นต้น ซึ่งหากคุณอายุ 42 ปี ประจำเดือนก็อาจจะเร...

วัตถุดิบอาหารสัตว์

วัตถุดิบอาหารสัตว์

          ประเทศไทยมีวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทเป็นจำนวนมาก  ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญๆ มีดังนี้ ...

ต้นวาสนา

ต้นวาสนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นวาสนา คืออะไร ...

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

          กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไร ใช้วัสดุอะไรบ้าง แต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย...