แสดง 1 - 10 จาก 2563 รายการ

กระถินเทพา

กระถินเทพา

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Acacia mangium Wild. ชื่อวงศ์: MIMOSACEAE ชื่อสามัญ:  Kra thin saba ...

กระถิน

กระถิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit ชื่อวงศ์: MIMOSACEAE ชื่อสามัญ:  Lead Tree, ...

พืชอาหารสัตว์

พืชอาหารสัตว์

          พืชอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ           ๑. พืชในวงศ์หญ้า มีทั้งพ...

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

          โรคที่สำคัญ ได้แก่  โรคไหม้  โรคถอดฝักดาบ  โรคใบจุดสีน้ำตาล  โรคดอกกระถินโรคไหม้ (blast disease) ...

พืชอาหารสัตว์ในกลุ่มไม้ยืนต้น

พืชอาหารสัตว์ในกลุ่มไม้ยืนต้น

          พันธุ์ไม้ยืนต้นมีข้อดีสำหรับการใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ คือ พืชกลุ่มนี้มีอายุใช้การได้นาน สามารถตัดใบมาเป็นอาหารสัตว์ได้เกือบตลอดปี เพราะทน...

ต้นวาสนา

ต้นวาสนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นวาสนา คืออะไร ...

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

          กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไร ใช้วัสดุอะไรบ้าง แต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย...