แสดง 1 - 10 จาก 5185 รายการ

การขนส่งไม้โดยทางรถไฟ

การขนส่งไม้โดยทางรถไฟ

          หากการขนส่งไม้ซุงมีระยะทางเกินกว่า  ๒๕๐  กิโลเมตรและมีเส้นทางรถไฟผ่าน ควรจะพิจารณาขนส่งทางรถไฟ เพราะค่าใช้จ่ายในการขนส่งถูกกว่าทางรถยนต...

พวงมาลัยของรถไฟไว้สำหรับทำอะไร

พวงมาลัยของรถไฟไว้สำหรับทำอะไร

เพมดูในทีวืเจอภาพที่เขาถ่ายพนักงานขับรถไฟแล้วเห็นพวงมาลัยด้านหน้าคนขับมีลักษณะเหมือนพวงมาลัยรถยนต์แต่เป็นเหล็กอยากทราบว่ามีไว้ทำอะไรคับแล้วถ้ามันคือพวงมาลัยสำหรับบังคับเลี้ยวเวลารถไฟเลี้ยวโค้ง(รางเดี่...

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอคือ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิยม อำเภอพนม อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอดอนสัก อำ...

ห่วงปริศนา

ห่วงปริศนา

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ตอนผมเป็นเด็ก เคยสังเกตเห็นเวลารถไฟจะแล่นเข้าสถานี พนักงานขับรถจะต้องโผล่ออกมาจากหน้าต่างรถไฟ เพื่อจะโยนห่วงอะไรสักอย่างคล้องใส่เสาหลักที่สถานีทุกครั้ง ผม...

กรุงเทพ

กรุงเทพ

   สัญลักษณ์ รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ คำขวัญ ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก่ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์      กรุงเทพฯ มีเนื้อที่ 1,568....

ตรัง-

ตรัง

ตรัง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,917 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอกิ่งรั...