แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย

เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย

          เวลามาตรฐาน  คือเวลาที่มีมาตรวัด (time scale)อย่างเที่ยงตรงและคงที่ สามารถกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของคาบเวลา (period) มีหน่วยเป็นปี ...

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

          ยุคของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทำให้การเชื่อมโยงระบบสื่อการเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าหมู่บ้านโลก หรือโลกาภิวัฒน์ ในบรรดาระบบการเชื่อมโยงเครือ ...