แสดง 1 - 10 จาก 38 รายการ

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

          ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่นั้นเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญ ทั้งจากสภาพที่ตั้งและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นั่นคื ...

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

          ภาษาเขียนของคนไทยเกิดขึ้นหลังจากที่คนไทยสร้างเมืองของตนเองขึ้นแล้ว คือ สุโขทัย เมื่อปี  พ.ศ. ๑๘๒๖ พ่อขุนรามคำแหง กษัตริย์องค์ที่ ๓  ...

ประวัติและวิวัฒนาการของหมู

ประวัติและวิวัฒนาการของหมู

          หมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน มนุษย์ได้นำมาเลี้ยงตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบ เพียงแต่ทราบว่าได้นำมาเลี้ยงหลายพันปีม ...

ภูมิอากาศของประเทศไทย

ภูมิอากาศของประเทศไทย

          ๑. ลักษณะภูมิประเทศ  ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตโซนร้อน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียท่ามกลางคาบสมุทรอินโดจีน &nbs ...

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอินเดียและจีน

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอินเดียและจีน

          วัฒนธรรมต่างชาติทั้งหลายที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับไทยนั้น ถือได้ว่าวัฒนธรรมอินเดียมีความสำคัญมากที่สุด และมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลายด้าน โดยเฉ ...