แสดง 1 - 10 จาก 2299 รายการ

อัตราค่าโดยสาร

อัตราค่าโดยสาร

ต้องการตารางแสดงค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศ ชั้น 1 จากทุกจังหวัดของ - ภาคเหนือ - ภาคใต้ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคตะวันออก - ภาคกลาง - ภาคตะวันตก ถึง กรุงเทพฯ เพื่อจัดทำค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม ...

อาเซียน-คืออะไร

อาเซียน คืออะไร

ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเช...

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

เส้นขนานละติจูด หมายถึง อะไร  เส้นเมอริเดียน หมายถึง อะไร   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตะวันออกกลาง ได้รับสมญาว่า เป็นดินแดนแห่งทะเลทั้ง 5 คืออะไรบ้างและเป็นภูมิภาคของ...

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

          ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่นั้นเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญ ทั้งจากสภาพที่ตั้งและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นั่นคื...

ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป

ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป

         ๓. ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป ภูมิอากาศของประเทศไทยขึ้นอยู่กับลมมรสุมซึ่งพัดตามฤดูกาลต่างๆ ดังนี้ ในฤดูมรสุมตะวันต...

เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     20 มิถุนายน พ.ศ. 2498 เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เห็นได้ในกรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง เดิเมื่อเวลา 10.19...

การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ

การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ

          ๒. การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ  เพื่อความสะดวกในทางอุตุนิยมวิทยาจึงได้แบ่งภูมิประเทศของประเทศไทยออกเป็น   ๕&...

ลูกเห็บ

ลูกเห็บ

          ลูกเห็บ หมายถึง หยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาในลักษณะเป็นก้อน มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 5 – 50 มิลลิเมตร (0.2 – 2.0 นิ้ว) แต่ใ...

ภูมิอากาศของประเทศไทย

ภูมิอากาศของประเทศไทย

          ๑. ลักษณะภูมิประเทศ  ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตโซนร้อน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียท่ามกลางคาบสมุทรอินโดจีน &nbs...

ฝน

ฝน

          ๖. ฝน  ในการพิจารณาฝนในประเทศไทยนั้น  อาจแบ่งออกเป็น  ๒  อาณาเขต  เช่น  เดียวกับอุณหภูมิ &...