แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

คุณค่าของการประดิษฐ์ผักและผลไม้

คุณค่าของการประดิษฐ์ผักและผลไม้

          การประดิษฐ์ผักและผลไม้เป็นงานที่ใช้ฝีมือเวลาและความมีใจรักในสมัยก่อนข้าราชบริพารฝ่ายในเป็นผู้ประดิษฐ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆเท่านั้ ...

การละเล่นพื้นเมือง

การละเล่นพื้นเมือง

        การละเล่นพื้นเมืองคือการละเล่นที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์อันเนื่องด้วยวัฒนธร ...

ศาสนาพราหมณ์

ศาสนาพราหมณ์

          ศาสนาพราหมณ์เกิดในอินเดียก่อนพุทธศาสนาประมาณ๑,๐๐๐ปีขึ้นไปศาสนานี้แบ่งชนชาติอินเดียออกเป็น ๔ วรรณะ ได้แก่พราหมณ์&nb ...

การพระราชทานเสื้อ

การพระราชทานเสื้อ

         ในสมัยโบราณผ้าดีๆหายากและราคาแพงพระเจ้าแผ่นดินจะเก็บผ้าที่เป็นเครื่องราชบรรณาการที่ชาวต่างประเทศถวายหรือทรงซื้อเก็บไว้ในพระคลังเพื่อพระราชทานแก่ ...