แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

คัมภีร์มรณะ

คัมภีร์มรณะ

      คัมภีร์มรณะ (Book of the Dead) มีชื่อดั้งเดิมในภาษาฮีโรกลิฟฟิก แปลว่า The Cahptors of Coming-Forth-By-Day ในปี ค.ศ. 1842 นาย ...

ค่าไถ่

ค่าไถ่

อาจมีน้อยคนในทุกวันนี้ ที่เชื่อเรื่องค่าไถ่ของพระเยซูคริสต์ คราวเมื่อพระองค์์ได้สละชีวิตในปี ส.ศ .33 และหลังจากที่เหล่าสาวกของพระองค์ได้สิ้นชีวิตแล้ว คำสอนเรื่องค่าไถ่ ก็กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันท่...