แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การเลี้ยงและการดูแลหมูแม่พันธุ์

การเลี้ยงและการดูแลหมูแม่พันธุ์

          หมูสาวเจริญเติบโตในลักษณะเช่นเดียวกันกับหมูหนุ่ม เมื่อมีอายุมากขึ้นปริมาณของไข่ที่ตกจากรังไข่จะเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณลูกที่คลอดมีจำนวนมาก จนกระทั่ ...

วัวไทย

วัวไทย

          วัวไทย  หมายถึง วัวที่มีพื้นเพกำเนิดในประเทศไทย  มีเลี้ยงกันกระจายทั่วไปในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ตารางที่ ๔ แสดงจำน ...

ควายไทย

ควายไทย

          ควายไทยจัดเป็นควายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  ในบรรดาควายเลี้ยงแถบเอเชีย  ควายเลี้ยงมีสองประเภทใหญ่ ๆ คือ ควายแม่น้ำ ซึ่งส่วน ...