แสดง 1 - 10 จาก 2825 รายการ

พยากรณ์อากาศ

พยากรณ์อากาศ

          พยากรณ์อากาศ หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต การที่จะพยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรกคือความรู้ความ...

บนฟ้ามีตำรวจจราจรไหม

บนฟ้ามีตำรวจจราจรไหม

ผมอยากทราบว่า ๑ nbsp ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศเชิงพาณิชย์เป็นอย่างไร ๒ nbsp เวลาผ่านน่านฟ้าต่างประเทศต้องขออนุญาตกันอย่างไร ประเทศนั้นต้องรับผิดชอบกับเครื่องบินลำนั้นขนาดไหน และการโอนความรับผิดชอบเม...

เมื่อลงไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือระหว่างที่รถไฟวิ่งลอดอุโมงค์-มีอากาศเพียงพ

เมื่อลงไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือระหว่างที่รถไฟวิ่งลอดอุโมงค์ มีอากาศเพียงพอหรือไม่

เมื่อลงไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือระหว่างที่รถไฟวิ่งลอดอุโมงค์ มีอากาศเพียงพอหรือไม่ ...

เรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-(อีสาน)

เรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนกว้างใหญ่  ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ถึง ๑๗ จังหวัด ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม เช่นเดียวกับภาคอื่น ๆ อาช...

บรรยากาศ

บรรยากาศ

         อุตุนิยมวิทยา คือ วิทยาศาสตร์ของบรรยากาศและปรากฏการณ์ต่างๆ ของอากาศ เช่น ฝน พายุ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ เป็นต้น อุตุนิยมวิทยาเป็นวิช...

ดิน-ส่วนประกอบอะไรบ้าง

ดิน ส่วนประกอบอะไรบ้าง

          ดินเป็นของผสมระหว่างสารอนินทรีย์ อินทรีย์ น้ำและอากาศในดิน ส่วนประกอบทั้งหมดจะแปรผันตามชนิดของดิน สถานที่ อากาศ และอื่น ๆ...

การเลือกที่ทำสวนผลไม้

การเลือกที่ทำสวนผลไม้

         การเลือกที่ทำสวนผลไม้ เป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกสำหรับผู้ที่จะลงมือทำสวนผลไม้ เพราะการทำสวนผลไม้เป็นการลงทุนระยะยาว  และใช้ทุนเป็นจำนวนมาก  ถ้าเ...

กลจักรสำคัญของบรรยากาศ

กลจักรสำคัญของบรรยากาศ

          ดวงอาทิตย์ โลก บรรยากาศและไอน้ำ ทั้ง 4 สิ่งนี้เป็นองค์ประกอบใหญ่ของ กลจักรบรรยากาศ (atmospheric engine) อันมหึมา ซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียน (circu...

เรือนไทยภาคเหนือ

เรือนไทยภาคเหนือ

          เรือนไทยภาคเหนือ เป็นเรือนยกใต้ถุนสูงคล้ายเรือนไทยภาคกลาง แต่มีลักษณะอื่น ๆ แตกต่างกันมาก เพราะดินฟ้าอากาศ ขนบธรรมเนียมประเ...