แสดง 1 - 10 จาก 1369 รายการ

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย-ในภาคใต้

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคใต้

          บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยนั้นนับเนื่องตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปเป็นบริเวณที่คาบสมุทรไปจนจดเขตแดนประเทศมาเลเซียลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยบร...

แม่น้ำโวลกา

แม่น้ำโวลกา

แม่น้ำโวลกา แม่น้ำสายยาวที่สุดในโลกอยู่ในประเทศใด ...

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

         วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  เนื่องจาก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514  นานาชาติได้ร่วมยกร่างและล...

แม่น้ำสายหลักของประเทศไทย

แม่น้ำสายหลักของประเทศไทย

แม่น้ำสายหลักของประเทศไทย ไหลจากเทือกเขาสูงทางตอนเหนือไปรวมกับทางตอนกลางของประเทศ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทย...

ชักแม่น้ำทั้งห้า

ชักแม่น้ำทั้งห้า

สำนวน ldquo ชักแม่น้ำทั้งห้า rdquo หมายถึงแม่น้ำอะไรบ้างครับ ปวิตร nbsp ดำริธรม จ นนทบุรี ...

แม่น้ำเจ้าพระยามีความลึกสุดเท่าไรและใช้เกณฑ์อะไรในการวัด-และวันที่ที่แม่น้ำ

แม่น้ำเจ้าพระยามีความลึกสุดเท่าไรและใช้เกณฑ์อะไรในการวัด และวันที่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาเคยขึ้นสูงที่สุดคือวันที่เท่าไรค่ะ

อยากทราบความลึกสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา และเกณฑ์การวัดความลึก และ วันที่แม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงที่สุดคือวันที่เท่าไร...

เรือนพื้นบ้านชาวประมง

เรือนพื้นบ้านชาวประมง

         ผู้มีอาชีพประมงอาศัยการจับสัตว์น้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำ และตามลำน้ำทั่วไป  โดยจะตั้งหมู่บ้านตามส...