แสดง 1 - 10 จาก 18 รายการ

ฝนดาวตกเจมินิดส์

ฝนดาวตกเจมินิดส์

          ฝนดาวตกเจมินิดส์ ( Geminids Meteor Shower ) หรือ ฝนดาวตกคนคู่ เกิดขึ้นช่วงประมาณวันที่ 6 – 19 ธันวาคมข...