แสดง 1 - 10 จาก 20 รายการ

ฝนดาวตก

ฝนดาวตก

ฝนดาวตก (Meteor shower)      ฝนดาวตก คือ ดาวตกที่มีปริมาณการตกมากกว่าหรือถี่กว่าดาวตกปกติ มีทิศทางมาจากจุดกำเนิด (Radiant) และช่วงเวลาที่แน่นอนเมื่...