แสดง 1 - 10 จาก 794 รายการ

บรูไน

บรูไน

บรูไน (Brunei) หรือชื่อทางการคือ รัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลาม (Sultanate of Brunei Darussalam) (มาเลย์: Negara Brunei Darussalam) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชา...

display-name

display name

อยากรูความหมาย...

ค่าไนเตรทของน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าสูงกว่าไนเตรทที่เข้าระบบมีสาเหตุเ

ค่าไนเตรทของน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าสูงกว่าไนเตรทที่เข้าระบบมีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร

ค่าไนเตรทของน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าสูงกว่าไนเตรทที่เข้าระบบมีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร ...

muเถื่อนอย่างรู้ว่าโหลดมาเล่นไนร้านแล้วจาโดนจับไหม

muเถื่อนอย่างรู้ว่าโหลดมาเล่นไนร้านแล้วจาโดนจับไหม

อยากจารู้ว่าถ้าเราดหลดเข้ามาเล่นไนร้านเกมแล้วจาโดนจับไหมแล้วมิวจริงมันยังมีลิขสิทธิ์อยู่ไนไทยอยู่หรือเปล่า nbsp ...

การจัดองค์การให้มีประสิทธิผล-และเป็นไนตามวัฒนธรรมขององค์การ-ทำได้โดยวิธีใดบ

การจัดองค์การให้มีประสิทธิผล และเป็นไนตามวัฒนธรรมขององค์การ ทำได้โดยวิธีใดบ้าง

การจัดองค์การให้มีประสิทธิผล และเป็นไนตามวัฒนธรรมขององค์การ ทำได้โดยวิธีใดบ้าง (ตอบเป็นข้อๆ)...