แสดง 1 - 10 จาก 702 รายการ

ต้นพิกุล

ต้นพิกุล

ต้นพิกุล ชื่อทั่วไป พิกุล ชื่อสามัญ Bullet Wood ชื่อวิทยาศาสตร์ - Mimusops elengi...

ประเพณี-ตักบาตรดอกไม้

ประเพณี ตักบาตรดอกไม้

          ประเพณีตักบาตรดอกไม้ นับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของอำเภอพระพุทธบาท โดยถือเอาวันเข้าพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกป...

พรรณไม้ประดับต่างถิ่น

พรรณไม้ประดับต่างถิ่น

          พรรณไม้ที่กล่าวถึงในวรรณคดีไทยส่วนใหญ่เป็นไม้พื้นเมืองของไทยที่พบขึ้นตามธรรมชาติในสภาพภูมิประเทศต่างๆ กันพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นเดิมอยู่ต่างประเทศบางช...

ไหว้ธูป

ไหว้ธูป

ไช้ธูปกี่ดอกไหว้เจ้าที่...