แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

ตำราคชศาสตร์

ตำราคชศาสตร์

          คือ ตำราว่าด้วยช้างเผือก มี ๒ ตำรา คือ           ๑.คชลักษณ์ กล่าวถึงรูปพรรณส ...

เครื่องถ้วยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น

เครื่องถ้วยสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น

          เครื่องถ้วยที่ผลิตในสมัยนี้ผลิตขึ้นจากเตาในอำเภอเมืองสุโขทัย และที่อำเภอศรีสัชนาลัยเฉพาะภาชนะขนาดใหญ่ เช่น ไห ได้พบว่ามีแหล่งเตาเผาร่วมสมัยกัน ...

มูลนิธิราชประชาสมาสัย

มูลนิธิราชประชาสมาสัย

          เมื่อพุทธศักราช  ๒๔๙๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ณ  ศาลาเฉลิมกรุงรายได้ทั้งหมดพระร ...

มูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิชัยพัฒนา

          มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นมูลนิธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในด้านการพัฒนาให้ประชาชนชาวไทยมีความสม ...

เครื่องปั้นดินเผาหริกุญชัย

เครื่องปั้นดินเผาหริกุญชัย

          เมืองหริภุญชัยหรือลัมภูญนคร ซึ่งตามตำนานกล่าวว่า พระฤาษีวาสุเทพและพระฤาษีสุกกทันตะเป็นผู้สร้างเมื่อราว พ.ศ. ๑๒๐๐ และมีพระนางจามเทวีทรงเป็นกษัต ...

เมืองสุโขทัย

เมืองสุโขทัย

          ตัวเมืองเก่าสุโขทัยตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งตัวจังหวัดสุโขทัย และห่างจากแม่น้ำยมไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ร่องรอยของโบราณสถานที่เป็นซากก ...