แสดง 1 - 10 จาก 67 รายการ

บรรยากาศของดวงอาทิตย์

บรรยากาศของดวงอาทิตย์

          ก๊าซที่ห่อหุ้มโลกนับเป็นบรรยากาศของโลก ก๊าซที่ห่อหุ้มดวงอาทิตย์ อยู่ในระดับที่เราอาจสำรวจได้โดยอุปกรณ์ก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ เพื่ ...

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งของพลังงาน

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งของพลังงาน

          ดวงอาทิตย์ให้พลังงานแก่โลกในรูปความร้อนและแสงสว่าง สิ่งที่มีชีวิต เช่น พืช และสัตว์ รับและใช้พลังงานเหล่านี้โดยตรง เช่น พืชใช้แสงแดดในการปรุงอ ...

การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์

การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์

          ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของดวงอาทิตย์ คือ การที่มีกลุ่มจุดเกิดขึ้น กลุ่มจุดเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดจะสลายตัวหมดไป ขณ ...

แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์

แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์

          ก๊าซไฮโดรเจนเป็นธาตุซึ่งมีปริมาณมากที่สุดในเอกภพ และมีมากที่สุดบนดวงอาทิตย์ด้วยเมื่ออะตอมของไฮโดรเจนรวมตัวกันเข้าเป็นอะตอมของธาตุฮีเลียม ในปฏิกิร ...

สุริยวิถีหรือเส้นทางที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ไปบนวงกลมท้องฟ้า

สุริยวิถีหรือเส้นทางที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ไปบนวงกลมท้องฟ้า

          เป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันว่า โลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์โดยย้อนกลับมาถึงที่เดิมในเวลา๑ ปี ทางโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี และดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโ ...