แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

ดรรชนีนาง

ดรรชนีนาง

ในหมวดคำราชาศัพท์ มีชื่อเรียกนิ้วทั้งห้าไล่ตั้งแต่นิ้วหัวแม่มือไป  คือ  อังคุฐ ดรรชนี มัชฌิมา อนามิกา  กนิษฐา “ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์...

ภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินเฟ้อ

       ภาวะเงินเฟ้อ (inflation) หมายถึง การที่ระดับราคาราคาของสินค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ อย...

กลไกควบคุมการเรืองแสง

กลไกควบคุมการเรืองแสง

            เมื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยาการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต (bioluminescence) ดังกล่าวข้างต้นกับการเรืองแสงในระบบสิ่งไร้ชีวิต (phosphoresce...

การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก

การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก

          เนื่องจากจารึกเป็นเอกสารโบราณที่บันทึกลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยอักษรและภาษาโบราณที่พ้นสมัยไปแล้ว ความยากในเรื่องรูปแบบอักษรและภาษาเป็นสิ่งที่ต้องใ...

23-วิธีเร่งสปีด-windows-XP

23 วิธีเร่งสปีด windows XP

23 วิธีเร่งสปีด windows XP 1. ลดเวลาการ boot เครื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยอย่าเอาเงินไปละลายกับ software ...