แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน

การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน

            ทุเรียนพันธุ์ปลูกของประเทศไทยจำแนกหมวดหมู่เป็น ๖ กลุ่ม คือ กลุ่มกบ กลุ่มลวง กลุ่มก้านยาว กลุ่มกำปั่น กลุ่มทองย้อย และกลุ่มเบ็ดเตล็ด โ...

ความหมายของดอกไม้

ความหมายของดอกไม้

          ดอกไม้ นอกจากจะสวยงาม เป็นสีสันของโลกใบนี้ ดอกไม้ยังสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้พบเห็นทั้งรูปทรง และความหอมชื่นใจ นอกจากนี้แล้ว ด...

พันธุ์ไม้ดอกหอมจากต่างประเทศ

พันธุ์ไม้ดอกหอมจากต่างประเทศ

         ไม้ดอกหอมหลายชนิดที่มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สามารถปรับตัวให้เจริญงอกงามขยายพันธุ์ไปอย่างกว้างข...