แสดง 1 - 10 จาก 1982 รายการ

-การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างยืดหยุ่น

การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างยืดหยุ่น

          แม่แบบแบบขั้นน้ำตกนี้จัดว่าเป็น แม่แบบของกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Softwaredevelopment mode) แบบแรกของโลก จึงมีผู้ใช้กันแพร่หลายทั่...

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

        ซอฟต์แวร์ (software) หรือ ส่วนชุดคำสั่ง หรือบางครั้...

-บุคลากรด้านซอฟต์แวร์

บุคลากรด้านซอฟต์แวร์

          การวิเคราะห์ของแบรี บีม (Barry Boehm: 1988) จากประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ มากว่า ๒๐ ปี พบว่า คุณภาพของบุคลากรที่พัฒนาซอฟต์แ...

ตัวอย่างฐานข้อมูล

ตัวอย่างฐานข้อมูล

        ตัวอย่างฐานข้อมูล  ได้แก่  ระบบธนาคารซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะประกอบด้วยรายละเอียดของลูกค้า  โดยจัดเก็บชื่อ  ที่อยู่  รายการฝากเงินร...

ซอฟต์แวร์เพื่อสังคม

ซอฟต์แวร์เพื่อสังคม

อยากทราบเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของซอฟต์แวร์เพื่อสังคมในการจัดการความรู้ และข้อดี - ข้อเสียมีอะไรบ้าง...

ซอฟต์แวร์สำหรับ-UPS-

ซอฟต์แวร์สำหรับ UPS

ซอฟต์แวร์สำหรับ UPS มีความสำคัญอย่างไรบ้างค่ะ และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานควบคู่กับ UPS หรือไม่ ...

วิศวกรรมซอฟต์แวร์-(Software-Engineering)--ตอนที่1

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ตอนที่1

มีทฤษฏีมากมาย  นิยามความหมายของ Software Engineering  ในแง่มุมต่างๆไว้  ซึ่งอาจพอยกตัวอย่างได้ดังนี้  -  เป็นการศึกษาแขนงหนึ่งในเรื่องของหลักกา...

ระบบปฎิบัติการwindows-XP

ระบบปฎิบัติการwindows XP

          โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System:OS) หมายถึง  โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบเพื่อติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง...

ซอฟต์แวร์สำหรับ-UPS-มีความสำคัญอย่างไรและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานควบคู่ก

ซอฟต์แวร์สำหรับ UPS มีความสำคัญอย่างไรและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานควบคู่กับ UPS หรือไม่

ซอฟต์แวร์สำหรับ UPS มีความสำคัญอย่างไรและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานควบคู่กับ UPS หรือไม่ ...