แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ตัวอย่างฐานข้อมูล

ตัวอย่างฐานข้อมูล

        ตัวอย่างฐานข้อมูล  ได้แก่  ระบบธนาคารซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะประกอบด้วยรายละเอียดของลูกค้า  โดยจัดเก็บชื่อ  ที่อยู่  รายการฝากเงินร ...