แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เฟิร์นไทย

เฟิร์นไทย

           คนไทยรู้จักเฟิร์นมาเป็นเวลาช้านาน โดยใช้บริโภคเป็นผักพื้นบ้านซึ่งอาจจะเรียกว่า "กูด" หรือ "ผักกูด" โดยอาจจะเสาะหาจ ...

ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย

ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย

          อาจกล่าวได้ว่า เฟิร์นเป็นดัชนีของความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ ป่าที่ไม่มีเฟิร์นขึ้นอยู่เลย แสดงว่าเป็นป่าเสื่อมโทรม เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพข ...