แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

เฟิร์นไทย

เฟิร์นไทย

           คนไทยรู้จักเฟิร์นมาเป็นเวลาช้านาน โดยใช้บริโภคเป็นผักพื้นบ้านซึ่งอาจจะเรียกว่า "กูด" หรือ "ผักกูด" โดยอาจจะเสาะหาจ...

ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย

ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย

          อาจกล่าวได้ว่า เฟิร์นเป็นดัชนีของความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ ป่าที่ไม่มีเฟิร์นขึ้นอยู่เลย แสดงว่าเป็นป่าเสื่อมโทรม เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพข...

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

           อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อสองจังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ...