แสดง 1 - 10 จาก 51 รายการ

การพัฒนาด้านการสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การพัฒนาด้านการสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

          อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆเป็นผู้ดำเนินงาน จึงจะประสบความสำเร็จได้ บุคลากรที่สำคัญ ได้ ...

การพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

          เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย และคนทั่วไปยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานมากนัก ใ ...

เครื่องโลหะ

เครื่องโลหะ

          โลหะ เป็นวัสดุที่ใช้กันมากถัดจากดินหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทำกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีทำกันอยู่เกือบทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย น ...

ชุดคำสั่งใช้งาน

ชุดคำสั่งใช้งาน

          ชุดคำสั่งใช้งานเป็นชุดคำสั่งที่ทำขึ้นมาเพื่องานนั้นๆอาจจะเป็นชุดคำสั่งสำเร็จรูป (package program) หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเฉ ...

ผลกระทบทางด้านแรงงาน

ผลกระทบทางด้านแรงงาน

          ผลกระทบทางด้านแรงงานนั้นจะมีต่อประเทศในระยะยาว คือ           ลักษณะงานของผู้บริหารระด ...

เครื่องโทรพิมพ์

เครื่องโทรพิมพ์

          การใช้เครื่องรับส่งโทรเลขแบบมอร์สดั้งเดิมที่มีคันเคาะและเครื่องทำเสียงส่งโทรเลขด้วยมือ  เคาะเป็นรหัสสัญญาณมอร์สเช่นนี้ ยังคงใช้กันอย ...