แสดง 1 - 10 จาก 2817 รายการ

อุทยานแห่งชาติคลองลาน

อุทยานแห่งชาติคลองลาน

          อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอคลองลานและอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ป่าคลองลานอันสมบูรณ์แหล่งสุดท้ายของจังหวัดกำแ...

การแก้ไขปัญหาป่าไม้

การแก้ไขปัญหาป่าไม้

          ๑. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการที่ชาวเขาทำลายป่าและต้นน้ำลำธาร อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองนี้ มีหน่วย...

ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้

          ป่าไม้ คือ สังคมของต้นไม้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และปกคลุมเนื้อที่กว้างใหญ่ มีการใช้ประโยชน์จากอากาศ ...

วันสถาปนากรมป่าไม้

วันสถาปนากรมป่าไม้

          18 กันยายน 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา กรมป่าไม้ อธิบดีคนแรกเป็นชาวอังกฤษ ชื่อ ...

ซาไก

ซาไก

ซาไก (สินอย เงาะ ชาวป่าX Sakai (Senoi) ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Auustroasiatic Language Family) synonyms : Senoi ซาไก เป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าพันธุ์หนึ่ง อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกล...

แมวป่า

แมวป่า

สัตว์ป่าสงวนที่มีอยู่น้อย nbsp ...

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

          พื้นที่ต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตน้ำให้แก่ ลำธาร  ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยภูเขาหรือเนินสูงที่มีความลาดชันค่อนข้างมาก สำหรับพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งป...

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

          ในปี 2510 พระครูสุภัทรธรรมาภิรม (วิธูร ธรรมวโร) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร...