แสดง 1 - 10 จาก 19 รายการ

พันธุ์ไม้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ

พันธุ์ไม้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ

          ชนชาติไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ปฏิบัติและสืบทอดกันต่อมา บางอย่างมีหลักเกณฑ์และเหตุผลที่ชัดเจน บางอย่างเป็นเพียงความเชื ...

การผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในประเทศไทย

การผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในประเทศไทย

          ในประเทศไทยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  ด้วยฝีมือซึ่งเป็นงานหัตถกรรม มีอยู่มากมายหลายชนิดทำด้วยวัสดุและวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถ ...

พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย

พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย

          ไทยเป็นชนชาติที่มีความละเอียดประณีต มีความรักศิลปะอยู่ในสายเลือด สิ่งเหล่านี้แสดงออกมาในผลงานรูปแบบต่างๆ บ้านไทยแวดล้อมด้วยพรรณไม้ มีทั้งไม้ดอก ไ ...

ตุ๊กตาไทย

ตุ๊กตาไทย

           ตุ๊กตา เป็นสิ่งประดิษฐ์รูปคน สัตว์ สิ่งของ ที่ประดิษฐ์ขึ้นให้เหมือนของจริงหรือคล้ายของจริง ด้วยวัสดุต่างๆ และส่วนมากจะถูกย่อส่วนให้มีข ...

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

          ภาษาเขียนของคนไทยเกิดขึ้นหลังจากที่คนไทยสร้างเมืองของตนเองขึ้นแล้ว คือ สุโขทัย เมื่อปี  พ.ศ. ๑๘๒๖ พ่อขุนรามคำแหง กษัตริย์องค์ที่ ๓  ...

คุณภาพของอัญมณี

คุณภาพของอัญมณี

          การพิจารณาคุณภาพของอัญมณี ก็เพื่อที่จะทราบถึง คุณสมบัติ คุณค่าและราคาของอัญมณีนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความนิยมของคน คุณสมบัติตามธรรมชาติของอัญมณีแต่ ...

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง

          มะเร็งเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ทุกชนชาติ ทุกภาษา ทุกเพศ  ทุกวัย และทุกฐานะ เป็นโรคซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณกา ...

 การชำระพระไตรปิฎก

การชำระพระไตรปิฎก

          การชำระพระไตรปิฎก คือ การตรวจสอบแก้ไขด้วยอักษรที่จดจารึกหรือที่จะพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้องตามที่ควร แต่ไม่ใช่การตัดหรือเติมข้อความตามความพอใจ ในการน ...