แสดง 1 - 10 จาก 36 รายการ

กฤษณาสอนน้อง

กฤษณาสอนน้อง

ช่วยหาคำตอบให้หน่อยค่ะ กฤษณาสอนน้อง หรือ กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ nbsp nbsp มีที่มาจากไหน ...

ฉันท์

ฉันท์

          คำประพันธ์ประเภทฉันท์นี้ไทยได้แบบอย่างมาจากคัมภีร์วุตโตทัย  ซึ่งเขียนไว้เป็นภาษาบาลี สันสกฤต แต่ไทยเรานำมาคัดเลือกและดัดแปลงใช้ให้เข้ากับลัก...

สาลินีฉันท์

สาลินีฉันท์

สาลินีฉันท์  เป็นฉันท์ที่มีครุมาก  มีลักษณะบังคับตามแผนผังและตัวอย่าง  ดังนี้     พราหมณ์ครูรู้สังเกต       ...

หมวดอักษรศาสตร์

หมวดอักษรศาสตร์

          ในบรรดาผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการจารึกสรรพวิชาลงในจารึกวัดพระเชตุพน นั้นก็คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้ทรงเป็นรัตนกวี...

ฉันทลักษณ์

ฉันทลักษณ์

          บทร้อยกรองที่นำมาเสนอให้ดูเป็นตัวอย่างในส่วนเด็กเล็กนั้น แต่งคำเป็นคำ           ๑) "หน้าร...

หมวดวรรณคดีร้อยกรอง

หมวดวรรณคดีร้อยกรอง

โคลงโลกนิติ           มีจำนวน ๔๒๐ บท เป็นพระนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระเดชาดิศร กวีที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเ...