แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การเขียนเซต

การเขียนเซต

           ในการเขียนเซต นอกจากจะเขียนวงกลมหรือวงรีล้อมรอบสมาชิกทั้งหมดของเซต เรายังมีวิธีเขียนเซตแบบอื่นอีก คือ     ...