แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

อั้งยี่

อั้งยี่

เรื่อง อั้งยี่ (๑) เมื่อฉันเป็นนายพลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกอยู่ในกรมยุทธนาธิการ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๐ จนถึง พ.ศ. ๒๔๓๒ ได้เคยมีหน้าที่...

สำนวนไทยในวรรณคดี

สำนวนไทยในวรรณคดี

คำ “วรรณคดี” เป็นแนวคิดที่คนไทยรับมาจากชาติตะวันตก ก่อนหน้านี้เรามักใช้คำว่า “หนังสือ&...