แสดง 1 - 10 จาก 167 รายการ

แบบจำลองข้อมูล-(Data-Model)

แบบจำลองข้อมูล (Data Model)

          ข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนใหญ่มักจะมีรายละเอียดของข้อมูลมากมายมหาศาล ซึ่งการจัดเก็บและเลือกใช้ให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วย แ...

แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น-(Hierarchical-Data-Model)

แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น (Hierarchical Data Model)

          ส่วนใหญ่องค์กรต่างๆ จะมีโครงสร้างเป็นแบบลำดับชั้น ซึ่งข้อมูลขององค์กรเหล่านี้จะมีความเหมาะสมกับแบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น(Hierarchical Data Mode...

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

          ขั้นแรก ต้องระบุคำสั่งค้นหา (Find) เพื่อค้นหาระเบียนที่น่าสนใจว่ามีหรือไม่ ถ้ามี อยู่ที่ไหนและเมื่อหาพบแล้ว จึงใช้คำสั่งนำออกมา (Get) เพื่อจะด...

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์-คืออะไร?

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คืออะไร?

     ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการแยกก๊าซ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น เป็นน้ำแข็งแห้งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร เป็นวัตถุดิบสำหรับในการท...

แกนนำพันธมิตรประชาชน

แกนนำพันธมิตรประชาชน

อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ร่วมกันแถลงข่าวจุดยืนพันธมิตรฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2521 ที่บ้านพระอาทิตย์ เมื่อเวลา 11.40 น. ประกอบไปด้วย 1. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง 2. นายส...

โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานของแบบจำลอง

โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานของแบบจำลอง

ข้อจำกัดของความสัมพันธ์          ข้อจำกัดของความสัมพันธ์แบบพ่อกับลูกแบบทิศทางเดียวนี้ จะแทนความสัมพันธ์แบบ ๑ ต่อมากเท่านั้น สำหรับ...