แสดง 1 - 10 จาก 2551 รายการ

เครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ

เครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆ

          ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาแต่โบราณ สังคมไทยในอดีตจึงเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและทำประมงเป็นหลัก ...

ปูนา

ปูนา

          ปูนาเป็นศัตรูของข้าว  เพราะปูได้กัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ ๆ ทำให้ชาวนาต้องปักดำซ้ำหลายครั้ง  นอกจากนี้ ปูยังทำให้คันนาเป็นรูอีกด้วย...

ปู-2-ขา

ปู 2 ขา

nbsp nbsp ปูอะไรเอ่ย มี 2 ขา ...

ปูครุฑ-คือสัตว์ประเภทใด

ปูครุฑ คือสัตว์ประเภทใด

ปูครุฑ คือสัตว์ประเภทใด เคยได้ยินอีกชื่อว่า จักจั่นยักษ์ ด้วย ตกลงเป็นปูหรือจักจั่นกันแน่คะ ...

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ

           กรรมวิธีการถนอมผลิตผลการเกษตรหรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ นั้น มีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาหลายวิธี แต่ละวิธีอาจจะแตกต่างกั...

กระหัง

กระหัง

กระหัง หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า กระหาง เป็นผีตาม...