แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ปฏิทิน

ปฏิทิน

          ปฏิทิน เป็นเครื่องช่วยนับวัน และจัดระเบียบ หน่วยเวลา หน่วยเหล่านี้โดยทั่วไปมาจากวงรอบทางดาราศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอในธรรมชาติ   ...

อนุกรมอุปราคาซาโรส

อนุกรมอุปราคาซาโรส

          เมื่อการเกิดอุปราคาต้องขึ้นอยู่กับดิถีของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ในภาวะที่เหมาะสมคือ ดวงจันทร์ต้องอยู่ในวันเพ็ญหรือวันเดือนมืด และดวงอาทิตย์ต้องอ ...

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม

          ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๑๑๕๔ ในคาบสมุทรอาหรับ แล้วเผยแพร่ไปสู่ทวีปยุโรปมาที่อินเดียและหมู่เกาะชวา เข้ามาประเทศไทยทางทิศตะวันตกผ่านบังคลาเทศ ...

พระราชพิธีรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๑๔

พระราชพิธีรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๑๔

          เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๔๑๑  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จดำรงสิริราชสมบัติสืบต่อจากพระบาทส ...