แสดง 1 - 10 จาก 626 รายการ

ลีลาศ

ลีลาศ

ประวัติกีฬาลีลาศ      ประวัติของจังหวะ ควิ๊กสเต็ป ...

แช่ม-แช่มรัมย์-

แช่ม แช่มรัมย์

:: ประวัติย่อ :: ราศี กุมภ์ แนวเพลงโปรด Pop Rock ศิลปินที่ชื่นชอบ Fly, สุนิตา ลีติกุล (โบ), ไท ธนาวุฒิ เครื่องดนตรีที่เล่นได้ กีตาร์ ...

การดนตรีสำหรับเยาวชน

การดนตรีสำหรับเยาวชน

          ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า  ดนตรีสำหรับเยาวชนไทยมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ  ทั้งที่เป็นดนตรีของไทยเราเอง   ดนตรีจากต่างประเทศดนตรี...

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

          เพลงสาธุการ เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง มีความหมายของเพลงเพื่อแสดงการน้อมไหว้และเคารพบูชา เป็นเพลงประ...

การฟังเพลงไทย

การฟังเพลงไทย

          วงดนตรีแต่ละอย่าง ย่อมมีวิธีบรรเลงและเสียงของเครื่องดนตรีต่างกัน จึงต้องรู้จักวงดนตรีที่ฟังนั้นเสียก่อน วงปี่พาทย์ที่ตีด้วยไม้แข็ง ก็ย่อมมีเสียงแ...