แสดง 1 - 10 จาก 643 รายการ

ลีลาศ

ลีลาศ

ประวัติกีฬาลีลาศ      ประวัติของจังหวะ ควิ๊กสเต็ป ...

แช่ม-แช่มรัมย์-

แช่ม แช่มรัมย์

:: ประวัติย่อ :: ราศี กุมภ์ แนวเพลงโปรด Pop Rock ศิลปินที่ชื่นชอบ Fly, สุนิตา ลีติกุล (โบ), ไท ธนาวุฒิ เครื่องดนตรีที่เล่นได้ กีตาร์ ...

การดนตรีสำหรับเยาวชน

การดนตรีสำหรับเยาวชน

          ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า  ดนตรีสำหรับเยาวชนไทยมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ  ทั้งที่เป็นดนตรีของไทยเราเอง   ดนตรีจากต่างประเทศดนตรี...

ประโยนช์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ

ประโยนช์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ

          การใช้กิจกรรมเข้าจังหวะในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับการอบรม สัมมนา ให้ความสนุกสนานรื่นเ...

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

          เพลงสาธุการ เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง มีความหมายของเพลงเพื่อแสดงการน้อมไหว้และเคารพบูชา เป็นเพลงประ...

การฟังเพลงไทย

การฟังเพลงไทย

          วงดนตรีแต่ละอย่าง ย่อมมีวิธีบรรเลงและเสียงของเครื่องดนตรีต่างกัน จึงต้องรู้จักวงดนตรีที่ฟังนั้นเสียก่อน วงปี่พาทย์ที่ตีด้วยไม้แข็ง ก็ย่อมมีเสียงแ...