แสดง 1 - 10 จาก 33 รายการ

มรดกบันเทิง

มรดกบันเทิง

          มรดกบันเทิง เป็น ละครซิทคอม อีกเรื่องสำหรับบริษัทโต๊ะกลม ในเครือ บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ ที่นอกจากจะเพิ่งส่ง “รักริทึ่ม&rdqu...

โครงการพระดาบส

โครงการพระดาบส

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริว่า ขณะนี้ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริงและมีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญห...

คำขวัญวันครู

คำขวัญวันครู

     การจัดงานครูอันที่จริงมีมานานแล้ว ตั้งแต่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน  2499แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้เอง...

คุณค่าของพระไตรปิฎก

คุณค่าของพระไตรปิฎก

          คำสั่งสอนในพระไตรปิฎก  มีคุณค่าสูงในการยกระดับความประพฤติทางกายวาจาและยกระดับคุณธรรมทางจิตใจให้สูงขึ้น  มีคำสอนที่อำนวยประโยชน์แก่บ...

วันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ        วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเม...

การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา

การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา

ลักษณะการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เมื่อสิ้นสุดสมัยสุโขทัย การปกครองของประเทศก็เปลี่ยนไปจากการปกครองพ่อปกครองลูก มาเป็นระบบสมบูรณาญาสิท...

วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

          มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตและการสืบทอดเผ่าพันธุ์ ในเมื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องที่กว้างใหญ่และมีแง่มุมต่าง...