แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

โครงการพระดาบส

โครงการพระดาบส

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริว่า ขณะนี้ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริงและมีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญห ...

คุณค่าของพระไตรปิฎก

คุณค่าของพระไตรปิฎก

          คำสั่งสอนในพระไตรปิฎก  มีคุณค่าสูงในการยกระดับความประพฤติทางกายวาจาและยกระดับคุณธรรมทางจิตใจให้สูงขึ้น  มีคำสอนที่อำนวยประโยชน์แก่ ...

พระบรมราชจักรีวงศ์

พระบรมราชจักรีวงศ์

          ในตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเมืองมีความระส่ำระสาย และเกิดจลาจลขึ้น พระยาสรรค์กับพวกเข้าควบคุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำไปกักข ...

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

          ทศพิธราชธรรม เป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก เพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครองโดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหาก ...