แสดง 1 - 10 จาก 162 รายการ

การละเล่นของเด็กและผู้ใหญ่

การละเล่นของเด็กและผู้ใหญ่

ชักเย่อ (ชักกะเย่อ)          ผู้เล่นแบ่งออกเป็นสองฝ่าย มีจำนวนเท่ากัน (นอกจากจะตกลงกันเป็นพิเศษ เช่น ฝ่ายหนึ่งชาย ฝ่ายหนึ่งหญิง จะให้ชายมี...