แสดง 1 - 10 จาก 22 รายการ

วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก

วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก

          ความประสงค์ในการสร้างจารึก แม้จะมิได้ตั้งใจบันทึกเหตุการณ์สำคัญของสังคมหรือเรื่องราวของบ้านเมือง ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่นักประวัติศาสตร์ต้องการ...

ขุนพันธรักษ์ราชเดช

ขุนพันธรักษ์ราชเดช

           พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร เขต 8 เป็นนายตำรวจชาวเมืองนครศรีธรรมราช ที่ได้สร้างเกียรติประวั...

ช่างเขียน

ช่างเขียน

          ช่างเขียนที่มีชื่อเสียงย่อมได้รับการฝึกหัดมาอย่างดี ในสมัยโบราณผู้ที่ต้องการจะเป็นช่างเขียน ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกหัดงานในสำนักช่างเขียน มีครูที่...

ประวัติศาสนาพุทธ

ประวัติศาสนาพุทธ

           พระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดในประเทศอินเดีย ก่อนพุทธศักราช  ๔๕  ปี (...

อาจารย์หนู-กันภัย

อาจารย์หนู กันภัย

          อาจารย์หนู กันภัย เป็นชาว อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยกำเนิด เป็นบุตรของ คุณพ่อคูณ และคุณแม่สว่าง กันภัย มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน ท่านเป็นบุตรค...

พุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ

พุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ

          พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีประวัติมายาวนาน โดยมีต้นกำเนิดที่ประเทศอินเดีย นับว่าเป็นศาสนาที่มีความสำคัญที่สุดในโลกศาสนาหนึ่ง มีผู้นับถือหลายร้อ...

การครองเรือน

การครองเรือน

          การครองเรือน หรือ ชีวิตสมรส คือการที่ชายและหญิงมีความพอใจในรสสัมผัสซึ่งกันและกัน ตกลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน จะเผชิญกับปัญหาร่...