แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

แก้คัน-ในคิมหันต์

แก้คัน ในคิมหันต์

     เพราะความร้อนยังปกคลุมไปทั่วประเทศ พี่น้องชาวไทยจึงได้รับไอแดดแผดเผากันถ้วนหน้า มีบางวันที่ฟ้าฝนประพรมให้คลายร้อน แต่ก็มาพร้อมลมกระโชกแรง พัดเอา...